NAAM
WACHTWOORD
 
INBRAAKBEVEILIGING
BRANDBEVEILIGING
CAMERABEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE
TOTAALPROJECTEN
AKEBO ERKENNINGEN CONTACT NIEUWS

SECURITYCHECK

Alles weten over wat er leeft in de beveiligingswereld

Lees het in ons magazine SecurityCheck

 


SPEEL NIET MET VUUR

Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 branden. Je kan je hiertegen wapenen met een rookmelder, een brandblusapparaat, een branddeken en een vluchtplan. Als je tenminste weet hoe ermee om te gaan. Je leest er alles over op www.speelnietmetvuur.be

Speel niet met vuur, vecht ertegen!

 


Jaarlijks onderhoud: een wettelijke verplichting en een eis volgens INCERT

Het jaarlijks onderhoud van het alarmsysteem is een wettelijke verplichting (Koninklijk besluit van 25 april 2007). Voor de wetgever mag de gebruiker dit onderhoud zelf doen of mag hij beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming. Alle onderhouden en interventies dienen geregistreerd te worden in een onderhoudsboekje of gelijkaardige registratie. 

In het kader van de vrijwillige kwaliteitscertificatie INCERT moet dit onderhoud door een gecertificeerde INCERT-beveiligingsonderneming gebeuren en moet er een onderhoudscontract voor de eerste indienststelling getekend worden.

Het vereist onderhoud in het kader van de INCERT-certificatie   gaat ook verder dan de eenvoudige test en vervanging van batterijen. Inderdaad, uw installateur is ook verplicht om de goede werking van uw systeem te controleren door het uitvoeren van verschillende proeven en testen.

Het feit dat het onderhoud verplicht is in het kader van INCERT  brengt ook vele voordelen:

Noteer tenslotte dat uw installateur verplicht is om uw conformiteitsverklaring in te trekken indien u beslist om, om het even welke reden, een einde te stellen aan uw onderhoudscontract.  

Aarzel niet ons te contacteren via info@akebo.be of via Contact Pagina  voor elke bijkomende inlichting.

 


VOORWAARDEN VERLAAGD BTW-TARIEF VAN 6% VANAF 1 JANUARI 2016

Voor renovatiewerken aan woningen mag u onder een aantal strikte voorwaarden het verlaagd btw-tarief van 6% toepassen. Eén van de vereisten is dat de woning minstens 5 jaar oud moet zijn. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze ouderdomsvereiste opgetrokken. Enkel wie een woning ouder dan 10 jaar renoveert, zal nog kunnen genieten van het verminderde tarief van 6%. Maar wat met werken die in 2015 zijn begonnen en in 2016 eindigen?

Om te bepalen welke regeling, de oude of de nieuwe, van toepassing zal zijn, is het tijdstip van opeisbaarheid van de btw van belang. Dit is het moment dat u uw werken beëindigt of het moment dat uw klant u geheel of deels betaalt, voor zover dit voor het einde van de werken gebeurt. Vindt dit plaats vóór 1 januari 2016, dan zal in principe de ouderdomsvereiste van 5 jaar nog van toepassing zijn.

Voor woningen die reeds vijf jaar in gebruik zijn, maar volgend jaar nog geen tien jaar, is het dus interessant om de werkzaamheden nog dit jaar uit te voeren in plaats van in 2016 !

Voor werken die u pas in 2016 kunt beëindigen zou uw klant in 2015 reeds een voorschot aan 6%  kunnen betalen, doch het is nog maar de vraag of de btw-administratie dit zal aanvaarden.

Een aanpassing aan het KB nr. 20 dient nog te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en verwacht wordt dat de btw-administratie nog voor het einde van 2015 de nodige toelichting zal geven omtrent eventuele overgangsmaatregelen.

 


INVESTINGSAFTREK BEDRIJVEN VOOR INVESTERINGEN BEVEILIGING UITGEVOERD IN 2015

De investeringsaftrek van 20.5 % blijft geldig voor werken uitgevoerd in 2015 ( aanslagjaar 2016 )

Je vindt de uitgebreide uitleg hierover op de website van agentschap ondernemen :

Link : http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/investeringsaftrek

 


BELASTINGSVERMINDERING VOOR DE BEVEILIGING VAN WONINGEN TEGEN INBRAAK EN BRAND .

De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor o.a. de belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen diefstal en brand over aan de gewesten.

Voor de verschillende gewesten betekent dit concreet:


 

INVESTERINGSAFTREK IN BEVEILIGING

Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt. Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers

  Materialen die recht geven op een fiscale aftrek*

 

* Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

Je vind de uitgebreide uitleg hierover op de website van Portaal belgium.be - BESAFE :

Link : https://www.besafe.be/ondernemers/investeringsaftrek-beveiliging


AANGIFTE VAN BEWAKINGSCAMERA'S

De aangifte van de bewakingscamera’s dienen te gebeuren bij de privacycommissie, en kan enkel “online”, dus GEEN papieren aangifte meer! Elke aangifte kost €25;

Wij hebben voor onze klanten een handleiding ter beschikking gesteld (zie bijlage) die kan aangewend worden om de camera-aangifte bij de privacycommissie correct te doen.

We leveren ook de verplichte PICTOGRAMMEN die wettelijk in de buurt van de camera’s moeten geplaatst worden (KB van 10 februari 2008) zodat de klant weet dat hij gefilmd wordt.

Downloaden: Handleiding elektronische aangifte

Hoe kan ik aangifte doen bij de privacycommissie :

Via volgende link : http://www.privacycommission.be/nl/faq-themas/bewakingscamera/aangifte

 


 

MELDPUNT ALARMSYSTEMEN

Het is belangrijk dat de politie zo snel mogelijk de exacte plaats kent waar een alarm in werking is getreden.

Hoe meer details bekend zijn over de plaats, hoe sneller de politie ter plaatse is en hoe beter ze uw veiligheid

kan garanderen. Daarom moeten alarmsystemen vanaf 1 september 2009 verplicht geregistreerd worden op de

website: www.police-on-web.be.

Uw gegevens komen in een databank terecht die ervoor moet zorgen dat de politie efficiënt

en snel kan optreden bij onraad.

HANDLEIDING_aangifte_alarmsystemen_02-09-2009

 

Alarmsysteem aangesloten op een alarmcentrale

De alarmcentrale neemt de registratie volledig voor zijn rekening. Als gebruiker hoeft u niets te doen.

Niet aangesloten op een alarmcentrale

Indien u niet bent aangesloten op een alarmcentrale dient u de registratie zelf te doen.

 

       hebt gebruikt. Gegevens wijzigen of u afmelden? Ook daarvoor hebt u maximaal tien dagen de tijd.

 

reglementering van kracht werd in september 2009, hebt u 6 maanden om uw systeem te registreren.

Vergeet ook niet om jaarlijks uw gegevens te bekrachtigen.

Let wel : Bij niet registratie van Uw alarmsysteem riskeert  U een administratieve boete van 150 €

 

Hoe kan u zich registreren?

• Om uw alarmsysteem te registreren hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-id + pincode), een eID-kaartlezer en internetverbinding nodig. Alle nodige informatie over de e-id vindt u op: www.eid.belgium.be. Zelf nog geen

kaartlezer? Surf dan naar www.cardreaders.be en bestel uw exemplaar.

• Surf naar de website www.police-on-web.be en volg deze stappen:

   - ‘Alarmsystemen’;

   - Beheer alarmsysteem’: kies uw profi el, vul vervolgens uw persoonsgegevens in en meld uw alarm aan. Volg daarna de vaste procedure;

   - Alarmsysteem goed geregistreerd? Dan ontvangt u meteen uw gebruikersnummer. Bewaar dit goed. In geval van een alarmmelding moet u dit meedelen aan de politiediensten.

Voor wijzigingen aan uw systeem of de jaarlijkse validatie kan u eveneens terecht op www.police-on-web.be.


MELDPUNT ALARMSYSTEMEN

Vanaf 3 augustus 2009 is het meldpunt alarmsystemen (ALINE) on-line gezet op de website van police-on-web en zal de persoon waarvan het alarmsysteem niet aangesloten is bij een alarmcentrale hier zijn aangifte kunnen doen. De officiële startdatum van het meldpunt alarmsystemen is 1 september 2009. Vanaf deze datum hebben de gebruikers van een alarmsysteem een periode van 6 maanden om hun alarmsysteem te registreren via: www.policeonweb.be. Op 1 maart 2010 moeten dus alle alarmsystemen geregistreerd zijn in dit meldpunt.  

Indien u nog vragen heeft over het meldpunt kan u ons steeds contacteren.Izegemsestraat 9 - B-8880 Sint Eloois Winkel - T +32(0)56 50 28 65 - F +32(0)56 50 62 61 -
www.piranaconcepts.com     www.jvd-solutions.be